МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

добавена реалност

Музеят на занаятите е важен туристически обект на територията на Община Троян. Ежегодно се полагат усилия за повишаване нивото на обслужване на посетителите и предлагане на нови туристически атракции.

През 2013 г. Музеят на занаятите - Троян, по покана на Националния политехнически музей взе участие в обучителен курс по проект "OLAREX", посветен на информационните и комуникационни технологии и приложението им в музейната практика.

Вдъхновени от опита на чуждестранните музеи, решихме да осъществим подобна идея и при нас – приложихме един от вариантите на технологията "Добавена реалност".

След извършена консултация със софтуерни специалисти, бе разработен проект изпълнен с финансиране от фонд „Туристически данък” на Община Троян. Проектът включва изграждане на вътрешна интернет мрежа и сайт, в който се съдържат мобилни приложения. Чрез личното си мобилно смарт устройство (телефон или таблет) посетителят получава достъп до приложенията, показващи технологичните процеси на изработване и украсяване на занаятчийските изделия, заложени във вътрешната мрежа.

За тези, които не разполагат със собствено смарт устройство, срещу минимална такса се предоставят таблети, с които могат да използват услугата.

По този начин, основавайки се на познанието за информационните и комуникационни технологии,  създадохме  атракция, която да привлича музейна публика и да създава съвременен облик на институцията.