експозиции

Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства

в Троян е първият в страната, който показва в детайли народните художествени занаяти и като иструментариум, и като форми, функции и декоративни системи в основните занаятчийски браншове: керамика, дървообработване и металообработване, народен текстил.

Експозиция “Възраждане” е открита е през 1970 г. Уредена е в реставрираната сграда на турския конак, вдигната през 1868 г. (годината на обявяването на Троян за град) от троянския майстор Тотю Михов за нуждите на турската администрация.