МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

Съдадени върху вековни традиции, народните художествени занаяти заемат значителен дял в нашата материална и духовна култура. Те са ярък израз на душевността на българския народ, на неговия талант и висок естетически усет. Майсторите наследили вековния опит на миналото и дълбокия усет към красотата. Те са ни оставили едно художествено творчество от разнообразни форми, съчетани с богатство на декоративната орнаментика и пъстър колорит.


В началото на ХІХ век, Троян се превърнал в будно занаятчийско градче. Своето бурно развитие получили над двадесет различни занаята. От сутрин до вечер на чаршията, сгушени в приземния етаж на къщите, в своите работилнички работили майстори грънчари, медникари, бакърджии, абаджии и други.

майстори на народни занаяти