МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

Временните изложби са важен аспект от дейността на всеки музей. Фондовете на Музея на занаятите съхраняват хиляди експонати, които е трудно да се покажат в основната експозиция. Това е възможно единствено чрез тематични временни изложби. Обичайна практика е да гостуват със свои колекции и други музеи или ние да се представяме в страната.


временни изложби