Close
Skip to content

Добавена реалност в музея!

На различни места в експозицията се намират QR кодове, в които се крият филми, анимации и 3D изображения. Куклата Неда ще ви напътства, за да ги откриете по-лесно.

dobavena-realnost

Музейни обекти
и експозиции

Основна експозиция

Основната експозиция се състои от десет зали. В първа зала е експониран макет на троянската занаятчийска чаршия, който представя облика на града от периода преди Освобождението.

Експозиции на открито

Сливовата култура

Експозицията на открито „Сливовата култура в Троянско – отразена в бита и поминъка на населението” е открита през септември 2012 г. Разказва историята на емблематичните за Троянския край поминъци – сливопроизводството и ракиеизваряването.

Лапидариум

През 2005 година към Музея на занаятите е изграден лапидариум. В него са експонирани епиграфски паметници, открити при археологически разкопки в Троянско.

Конак

Експозиция “Възраждане”

Експозиция „Възраждане” е открита през 1970 г. в реставрирания турски конак. Конакът е строен през 1868 г. от троянския майстор Тотю Михов, когато Троян става „касаба”.

Експозиция „Троянски живописци”

Раздел „Изобразително и приложно изкуство” на Музея на занаятите е експозиционно представен на втория етаж на сградата на бившия турски конак.

Обект “Къща Иван Хаджийски”

Иван Хаджийски (1907-1944 г.) – виден български социолог и публицист, родоначалник на социалнопсихологическата школа в България.

Контакти

Адрес

Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства</br>
БЪЛГАРИЯ
гр. Троян 5600
пл. „Възраждане” 1

Електронна поща

Добавена реалност в музея!

На различни места в експозицията се намират QR кодове, в които се крият филми, анимации и 3D изображения. Куклата Неда ще ви напътства, за да ги откриете по-лесно.

dobavena-realnost

Музейни обекти
и експозиции

Основна експозиция

Основната експозиция се състои от десет зали. В първа зала е експониран макет на троянската занаятчийска чаршия, който представя облика на града от периода преди Освобождението.

Експозиции на открито

Сливовата култура

Експозицията на открито „Сливовата култура в Троянско – отразена в бита и поминъка на населението” е открита през септември 2012 г. Разказва историята на емблематичните за Троянския край поминъци – сливопроизводството и ракиеизваряването.

Лапидариум

През 2005 година към Музея на занаятите е изграден лапидариум. В него са експонирани епиграфски паметници, открити при археологически разкопки в Троянско.

Конак

Експозиция “Възраждане”

Експозиция „Възраждане” е открита през 1970 г. в реставрирания турски конак. Конакът е строен през 1868 г. от троянския майстор Тотю Михов, когато Троян става „касаба”.

Експозиция „Троянски живописци”

Раздел „Изобразително и приложно изкуство” на Музея на занаятите е експозиционно представен на втория етаж на сградата на бившия турски конак.

Обект “Къща Иван Хаджийски”

Иван Хаджийски (1907-1944 г.) – виден български социолог и публицист, родоначалник на социалнопсихологическата школа в България.

Контакти

Адрес

Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства</br>
БЪЛГАРИЯ
гр. Троян 5600
пл. „Възраждане” 1

Електронна поща