Close
Skip to content

Лапидариум

През 2005 година към Музея на занаятите е изграден лапидариум. В него са експонирани епиграфски паметници, открити при археологически разкопки в Троянско. Това са официални надписи, издигнати от войниците и командващите офицери на кохортите, лагерували в Состра; надгробни и оброчни надписи, похлупак от саркофаг, постаменти, колони и др.

Лапидариумът се намира на открито между централната сграда на музея и сградата на конака. Може да бъде разгледан по всяко време, независимо от работното време на музея.