Close
Skip to content

История

Началото на музейното дело в Троян е положено през 1924 г. от учителя краевед Власи Илиев Лингорски, автор и на първата история на града. Малката музейна сбирка в читалището, създадена по негова инициатива, е разположена между книгите в библиотеката.

Музей в куфар

„Музей в куфар” е образователна програма, адаптирана в работата на Музея на занаятите след участие в обучение, проведено в периода 4–17 юни 2011 г. в Шотландия. Тази програма улеснява достъпа до колекциите чрез създаването на комплекти, всеки от които е едно своеобразно пътуване във времето.

Библиотека и научен архив

Библиотеката на музея разполага с повече от 3 400 тома специализирана литература и периодика. Съхранява и комплектува издания в областта на етнологията, историята, археологията, изкуствознанието и архитектурата, енциклопедии и албуми.

Научният архив обхваща над 1 200 архивни единици. Включва документи и материали, създадени в резултат на научно-изследователската, фондовата, експозиционната и културно-просветната работа на музея.

Публикации и издания