Close
Skip to content

Градска памет

Состра

Состра е добре запазен крайпътен комплекс, разположен на един от най-важните военни пътища в римските провинции на Балканския полуостров – пътя “Ескус – Филипополис”. Тя е шестата пътна станция, разположена по протежението на античния път, който, преминавайки през планината Хемус, свързва провинция Долна Мизия с Тракия.

34-ти Троянски полк

34–ти пехотен Троянски полк е формиран в хода на реформите в българската армията в края на XIX и началото на XX век. С указ № 2 от 1 януари 1899 г. се „въвежда бригадната организация в пехотната дивизия”.