Close
Skip to content

НОВИНИ

muzeyat-gradskata-pamet

НОВО ИЗДАНИЕ

Щастливи сме да споделим, че от печат излезе “Музеят и градската памет. Сборник с доклади от национална научна конференция, посветена на 60-годишнината на Музея на занаятите (Троян, 20-22 октомври 2022г.)”.
Изданието се осъществява със средства от сесия за целево финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии на Министерство на културата.
‍Научен редактор на сборника е проф. дин Вера Бонева. Научен рецензент – проф. д-р Сергей Торбатов. Редактори на текста са музейните специалисти Даниела Банкова, Мария Минковска, Десислава Вутова.
По тематичното си съдържание изданието е представително за високото академично ниво на музейната колегия, както и за текущата проучвателска работа на учените от други институции, ангажирали интелектуалните си усилия с проблеми и сюжети от миналото на Троян и Троянско. В троянска сюжетика са потопени текстовете на Елеонора Авджиева, Дочо Николов, Милен Маринов, Пенка Маринова, Веска Колева и Тотка Станчева. Ценен ракурс, в който се пресичат теоретични и практически аспекти на музеологията, е наличен в очерка на Диана Събева в доклада ѝ за приноса на Пламен Събев за опазването паметта на ярки фигури от миналото на град Попово. В обхвата на урбанистичната проблематика, прикрепена към музейните практики, са статиите на Галин Димитров, Даниела Дерешка, Йордана Николова, Северина Славова, Мирослав Тошев, Павлин Стойнов, Рени Петрова. В полето на музеоложката теория са изследванията на Вера Бонева и Видин Сукарев, очертаващи някои текущи постижения и слабости в работата на институциите на паметта в страната в областта на презентиране на миналото и при администрирането на научните групи.
Достойно в сборника е представена и присъщата на музейната колегия археологическа тематика. Тук тя е обвързана с Троян и околността и присъства в статиите на Сергей Торбатов, Биляна Торбатова, Родослав Гущераклиев. В тясна връзка с художественото наследство е и теоретичният изкуствоведски анализ на Дорина Минковска.